Vallor från Rex

Blå Special

En lite mjukare blå valla. Ger bra grepp även i gamla tilltryckta spår.

Rex Grön

Rex kallaste valla. Kan med fördel användas för att täcka varmare vallor.

Röd

En fin valla för nollföre. Kan blandas med eller täcka klister för att undvika att nysnö fryser i.

Lila

Rex Lila lämpar sig för fören strax under fryspunkten och kan även användas för att täcka klister.

Blå

En riktigt klassisk valla som fungerar över ett brett spann av fören. Reglera med antal lager, kallare innebär färre lager.